International Baccalaureate - міжнародна програма підготовки студентів у віці 16-19 років для вступу до вищих навчальних закладів. В рамках програми головний акцент робиться на академічні досягнення, вміння критично мислити, навички самостійної роботи. Програма IB розрахована на два роки. Предмети програми IB розподілені на чотири групи: точні науки, природничі науки, гуманітарні науки, мови. З кожної з цих груп студент обирає сумарно 6 предметів, з яких 2-3 предмети вивчає поглиблено, на рівні першого курсу університету. Академічна частина складається з трьох елементів: власне вивчення предметів і складання іспитів в кінці другого року навчання; проведення самостійного дослідження і презентація його результатів у формі розгорнутого есе (Extended Essay) обсягом від 4 тис. слів на самостійно обрану тему; курс Theory of Knowledge (TOK), який передбачає формування базових академічних навичок (правильного написання есе, формулювання і аргументації своєї думки тощо). Диплом IB визнається в усьому світі. Результати іспитів є вступними до університету.